• Service of maintenance and repair of refrigeration systems.
 • Service of maintenance and repair of cold storage systems.
 • Construction and installation of the mechanical refrigeration.
 • Installation of cold storage and cool store.
 • Installation of freezing equipment, stone machine.
 • Execution of factory installation.
 • Dịch vụ bảo trì, sửa chữa các hệ thống cơ điện lạnh.
 • Dịch vụ bảo trì, sửa chữa các hệ thống kho trữ lạnh.
 • Thi công lắp đặt các công trình cơ điện lạnh.
 • Thi công lắp đặt các loại kho lạnh và kho mát.
 • Thi công lắp đặt các thiết bị cấp đông, máy đá.
 • Thi công lắp đặt nhà xưởng sản xuất.

We are pleased to introduce to you the most attractive financial services, investment channels such as Bitcoin, currency, bonds, real estate and tourism.

 • Buy and sell currency exchanges of both digital money and valuable papers.
 • Brokerage business services.
 • Providing services on advertising, printing.
 • Providing tourism services.

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu với các bạn về các dịch vụ tài chính, các kênh đầu tư hấp dẫn nhất hiện nay như: Bitcoin, tiền tệ, trái phiếu, bất động sản và du lịch.

 • Mua bán trao đổi các loại tiền tệ kế cả tiền kỹ thuật số và các giấy tờ có giá trị.
 • Dịch vụ kinh doanh môi giới bất đông sản.
 • Cung cấp các dịch vụ về quảng cáo, in ấn.
 • Cung cấp các dịch vụ về du lịch.